Opis projektu

Polskie Towarzystwo Lekarskie jest medycznym, interdyscyplinarnym stowarzyszeniem dobrowolnie zrzeszonych lekarzy, które posiada status organizacji pożytku publicznego. W marcu postała pierwsza w historii strona PTL w Tarnowie.

Sz. Pan mgr inż. Bartłomiej Gzyl,

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Tarnowie oraz własnym pragnę Panu serdecznie podziękować za niezwykle profesjonalne i terminowe utworzenie naszej strony internetowej. W trakcie ustaleń dotyczących projektu „strony” i jej zawartości, wykazał Pan umiejętność właściwej pod każdym względem współpracy, spełniając w pełni nasze oczekiwania. Powstała w ten sposób „strona”, którą zaprezentowałem 12 lutego br. uczestnikom Sympozjum naukowo-szkoleniowego, które zorganizowało nasze Towarzystwo. „Strona” bardzo się podobała i uzyskała pełną akceptację członków PTL-u. W oparciu o naszą współpracę oraz efekt finalny mogę Pana usługi zarekomendować każdemu przyszłemu klientowi.

Z wyrazami szacunku
Dr n. med. Antoni Sydor, Prezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Tarnowie.

Stronę można obejrzeć pod adresem: www.ptl-tarnow.pl