Project Description

Logo zostało zaprojektowane przez zespół NowoczesneStrony dla restauracji włoskiej “Avento”. Jako znak graficzny zostało użyte w projekcie strony internetowej.