Opis projektu

Logo zostało zaprojektowane dla restauracji włoskiej “Avento”. Jako znak graficzny zostało użyte w projekcie strony internetowej.