Plakat jest wyrobem poligraficznym o charakterze propagandowym lub reklamowym wieszanym w miejscach publicznych. Jego celem jest ściągnięcie wzroku przechodnia, zainteresowanie krótki sloganem i zachęcenie do zapoznania się z wydarzeniem.

Formaty plakatów:

  • A0 – 841 x 1189 mm
  • A1 – 594x840mm
  • A2 – 420x594mm
  • A3 – 297x420mm
  • B1 – 680x980mm
  • B2 – 480x680mm
  • B3 – 335x484mm